EKİBİMİZ

KURUCU ORTAK

Abdülkadir ŞAHAN

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Mezun olmuş, sonraki yıllarda T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nde Hazine Uzmanı olarak görev yapmıştır. Sigorta sektörüne yönelik mevzuatın hazırlanması, sigorta şirketi kuruluş, birleşme ve devralma süreçlerinin yönetilmesi, sigorta şirketlerince hazırlanan yeni sigorta ürünlerinin incelenip onaylanması konularında çalışmalar yapmıştır. Bu sırada çevre ve deniz sigortaları konusunda da çalışmalar yürüten Abdülkadir ŞAHAN’ın, “Deniz Sigortaları ve Türkiye’de Kulüp Sigortası Uygulamaları” konusunda bir de uzmanlık tezi bulunmaktadır.

Avrupa Birliği Jean Monnet Burs Programı ile Londra City Üniversitesinde “Uluslararası Ticaret Hukuku” alanında yüksek lisans derecesi almış, “Şirket Birleşme ve Devralmalarında Rekabet Otoritelerince Kabul Edilen Çözümlerin AB, ABD ve Türk Rekabet Hukuku Kapsamında İncelenmesi” konusunda yüksek lisans tezi hazırlamıştır.

Sigorta şirketlerine, bireysel emeklilik şirketlerine, brokerlere, acentelere ve kamu kurum ve kuruluşlarına sigortacılığa ilişkin her türlü konunun yanı sıra şirket hukuku ve rekabet hukuku alanlarında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.